Jak przystosować firmę do potrzeb pracowników niepełnosprawnych?

admin

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wymaga przystosowania miejsca pracy, zakup odpowiedniego sprzętu oraz zapewnienia przyjaznej przestrzeni w miejscu pracy. Ważna jest również atmosfera w miejscu pracy, po to, aby osoba niepełnosprawna bez problemu mogła zintegrować się z grupą.

Typów niepełnosprawności jest wiele- jak zaadaptować miejsce pracy dla każdej osoby?

Istnieje 12 grup niepełnosprawności, oznaczanych odpowiednimi kodami, a w obrębie tych grup wiele podkategorii. Każdą z nich zaś tworzą pojedyncze osoby z niepełnosprawnością, a każda z nich ma nieco inny typ choroby, indywidualne uwarunkowania, różne objawy i sposoby na radzenie sobie z niepełnosprawnością. Oznacza to, że nie da się sklasyfikować i skatalogować potrzeb osób niepełnosprawnych, tak by dostosować do nich każde stanowisko pracy. W zdecydowanej większości przypadków jednak, zmiany, jakich dokonuje pracodawca, są niewielkie. Czasem wystarczy jedynie odpowiednia wysokość biurka oraz sprzęt pomocniczy np. w łazience. Najczęściej potrzebne są różnego rodzaju poręcze i uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych, które ułatwiają korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym ruchowo np. poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych i inne konieczne sprzęty.

Ustawodawca nie precyzuje, na czym powinno polegać wydzielenie lub zorganizowanie odpowiedniego stanowiska pracy. Może ono przybrać postać zarówno przystosowania istniejącego stanowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i zorganizowania nowego stanowiska.

Należy zauważyć, iż ustawodawca nałożył na pracodawcę także powinność przystosowania pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, tj. toalet, szatni, jadalni, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tym samym obowiązek pracodawcy jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem pomieszczenia związane ze świadczeniem pracy i pobytem pracownika na terenie zakładu pracy. Niezbędne są uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych, a sama łazienka powinna mieć szerokość minimum 1,5 m x1,5 m. Poza tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, szczególnie dla tych poruszających się na wózkach powinna znajdować się winda lub schodołaz, a także utwardzone dojście do budynku firmy. Na parkingu przed firmą powinny znajdować się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, na stanowisku pracy powinny być przygotowane odpowiednie monitory dla osób niedowidzących lub nauszniki dla osób niedosłyszących. Pracownicy powinni mieć swobodny dostęp do narzędzi- najlepiej na wyciągnięcie rąk. Do pracy biurowej konieczne będą ergonomiczne, regulowane fotele z podłokietnikami oraz duże biurka. Niektóre choroby wymagają specjalnego oświetlenia, które nie będzie podrażniało zmysłu wzroku oraz systemu klimatyzacji. W przypadku osób niewidomych wszelkie opisy maszyn powinny być w języku brajla. Oprócz przystosowania budynku i zapewnienia sprzętu dla osób niepełnosprawnych konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Bardzo ważne jest zachowywanie określonego porządku w miejscu pracy, przestrzeganie zasad BHP, a także możliwość wezwania osoby, która będzie wspierać osobę niepełnosprawną.

Czy przystosowanie firmy do potrzeb niepełnosprawnych jest kosztowne?

Niekiedy wystarczy jedynie zapewnienie właściwego środowiska pracy oraz atmosfery dla osoby niepełnosprawnej, co nie wiąże się z kosztami. Natomiast, gdy pracodawca ponosi koszty np. związane z remontem budynku lub zakupem sprzętu, może starać się o ich częściowy zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten rodzaj wsparcia obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej, lub poszukującej pracy. W odróżnieniu od zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska pracy (np. krzesła, biurka, lampki). Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wydatki poniesione przez pracodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać zrefundowane.

 

Next Post

Rozwód z orzekaniem o winie- wszystko, co musisz wiedzieć.

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, dlatego warto wiedzieć, że gdy dążymy do orzekania o winie, może trwać to znacznie dłużej niż rozwód bez orzekania o winie. Aby rozwód był orzekany z winy któregoś z małżonków, muszą być spełnione pewne warunki. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rozwód […]